...

KLINISKE STUDIER

Hva er
kliniske studier?

Kliniske studier er forskningsstudier designet for å undersøke effekten av nye terapier eller intervensjoner. De er delt inn i ulike faser, og hver av disse fasene brukes til å svare på et spesifikt sett med spørsmål. Disse studiene er nøye planlagte og godkjente før de settes i gang. De følger også strenge retningslinjer for å ivareta involverte deltakere. Mange av disse studiene bruker også friske deltakere, noe som betyr at alle kan være med å hjelpe til!

The video explains clinical studies in more details (available in Norwegian only)

VIKTIGHETEN AV KLINISKE STUDIER

1

STØTT SAKEN

Hjelp til utvikling av nye og/eller bedre legemidler for en spesifikk sykdom.

2

HJELP DEG SELV

Få tilgang til de nyeste behandlingene mens du får ekstra medisinsk behandling ved referanseforskningssentre. 

3

STØTT VITENSKAPEN

Hjelp vitenskapen til å komme videre og bidra til å fremme medisinsk kunnskap. 

PÅGÅENDE STUDIER

Våre prosjekter tar sikte på å forbedre diagnose og behandling av pasienter ved å teste og
utvikle kliniske biomarkører og nye behandlinger.

NO-PARK

NO-PARK skal rekruttere 400 personer med PD fra hele Norge for å undersøke om behandling med nikotinamidribosid (NR) beskytter nerveceller og forsinker sykdomsprogresjonen. NR øker nivået av et essensielt stoff (NAD), som er gunstig for nervecellenes energiomsetning og overlevelse. Hvis resultatet er positivt, kan studien føre til ny behandling som kan forsinke progresjonen av Parkinsons sykdom.

N-DOSE

NADPARK-studien (fullført studie) viste signifikante biologiske og kliniske effekter med 1000 mg NR daglig, men høyere doser har ikke blitt forsøkt ved PD. Så det er fortsatt ukjent om forbedret respons kan oppnås ved å øke dosen. Målet med N-DOSE er å finne den optimale biologiske dosen (OBD) av NR ved PD. Resultatene av dette prosjektet vil bringe oss nærmere å utvikle NR til et PD-legemiddel.

N-DOSE-AD

NADPARK-studien viste signifikante biologiske og kliniske effekter med 1000 mg NR daglig, men høyere doser har ikke blitt utforsket verken ved PD eller andre nevrodegenerative lidelser, slik som Alzheimers sykdom (AD). Målet med N-DOSE-AD er å finne den optimale biologiske dosen (OBD) av NR i AD. Resultatene av dette prosjektet vil bringe oss nærmere å utvikle NR til et AD-legemiddel.

STRAT-PARK

STRAT-PARK har som mål å forstå heterogeniteten til PD og identifisere undergrupper av pasienter med distinkte kliniske og/eller molekylære egenskaper, slik at skreddersydd eksperimentell behandling kan utvikles og testes. STRAT-PARK-prosjektet skal rekruttere friske personer og personer med PD fra Bergen, Trondheim og Canada. Friske individer inkluderes for å sammenligne med pasienter og skille mellom Parkinson-relatert variasjon og naturlig forekommende variasjon i befolkningen. 

NAD-BRAIN

NAD-brain er en farmakokinetisk studie av NAD-påfyllingsterapi. Vi vil måle endringen i blod og hjerne NAD-nivåer, etter administrering av oral NAD-påfyllingsterapi (NRT). Vi vil måle nivåer av endringer i cerebrale NAD-nivået i hjernen vil bli målt ved hjelp av fosfor-MR spektroskopi (31P-MRS). I et første steg, 6 friske individer (3 menn og 3 kvinner) deltok i to omganger av 20 dager hver I et andre steg, en lengre periode med NAD påfyllingsterapi i 4 uker blir utført med 6 friske deltakere og seks individer med Parkinson sykdom.

NADAPT

Progressiv supranukleær parese (PSP), multippel systematrofi (MSA) og kortikobasal syndrom (CBS) er alvorlige nevrodegenerative sykdommer som har tilsynelatende likheter med Parkinsons sykdom (PD), men som er forskjellige i nøkkelsymptomer og prevalens. Resultater fra PD-studier viser at nikotinamid ribosid (NR) øker nikotinamid adenin dinukleotid (NAD) nivåer i hjernen. Hypotesen for NADAPT-studien er at oral administrering av NR kan øke cellulære NAD-nivåer i sentralnervesystemet til pasienter med PSP, MSA og CBS, rette opp metabolismen og hemme nevrodegenerasjon, noe som resulterer i forsinket sykdomsprogresjon og forbedring av symptomer. 

FULLFØRTE STUDIER

NAD-PARK

NAD-PARK-studien hadde som mål å måle toleransen, cerebral biotilgjengelighet og molekylære effekter av NR-behandling ved PD. Studien viste oppmuntrende resultater. Kort fortalt viste NADPARK at inntak av NR 1000 mg daglig ble godt tolerert og førte til en signifikant, men variabel, økning i cerebrale NAD-nivåer og relaterte metabolitter i cerebrospinalvæsken (CSF). NR-mottakere som viste økte NAD-nivåer i hjernen viste endret cerebral metabolisme, og dette var assosiert med mild klinisk forbedring. NR forsterket NAD-metabolomet og induserte transkripsjonell oppregulering av prosesser relatert til mitokondriell, lysosomal og proteasomal funksjon i blodceller og/eller skjelettmuskulatur. Videre reduserte NR nivåene av inflammatoriske cytokiner i serum og cerebrospinalvæske. Disse funnene utpeker NR som en potensiell nevrobeskyttende terapi for PD, noe som garanterer videre undersøkelse i større studier.

Lær mer om NADPARK!

NADPARK var en vellykket studie, og resultatene av dette prosjektet vakte oppmerksomhet over alt! Studien ble utvalgt til å være blant de 10 mest innflytelsesrike studiene publisert i Cell Metabolism i 2022!

For å lære mer om NADPARK, vennligst klikk nedenfor!

NR-SAFE

En fase l, randomisert, dobbelt blindet studie som ser på bivirkninger ved høy dose nicotinamide riboside gitt til pasienter med Parkinson’s sykdom. Denne korte studien ble utført våren 2022 og er avsluttet. Analysering av dataene har startet og vi forventer en publikasjon av studien innen kort tid.

NR-SAFE studyNature communications paperParkinson’s News Today
nb_NONorsk bokmål
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=110#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=111#!trpen#BannerText_#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=110#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=112#!trpen#Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.#!trpst#/trp-gettext#!trpen#