Delta i vår forskning

Parkinsonforskning – hvordan kan jeg delta?

I enhver tid pågår de flere kliniske studier på Parkinsons sykdom som er åpne for deltakelse. Det kan være mulig å delta i flere studier samtidig.

NOPARK

NOPARK er en behandlingsstudie, som har som formål å undersøke om behandling med nikotinamid ribosid (NR) beskytter nervecellene og forsinker sykdomsutviklingen ved Parkinsons sykdom. NR øker nivået av et essensielt stoff, kalt NAD, som er gunstig for nervecellenes energiomsetning og overlevelse. Hvis positivt resultat vil studien kunne føre til ny behandling som kan bremse Parkinsons sykdom.

 • NOPARK skal rekruttere totalt 400 pasienter med Parkinsons sykdom fra hele Norge.

 • Pasienter som er nydiagnostiserte, eller har hatt diagnosen i inntil 2 år kan delta.

Studien ligger også på helse-bergen.no: https://helse-bergen.no/kliniske-studier/parkinson-sykdom-behandling-med-nikotinamid-nopark-studien

Pasienter fra hele Norge kan delta.

Er du interessert i å være med i NO-PARK kan du ta kontakt med studiesykepleier Erika Sheard

N-DOSE

NR øker nivået av et essensielt stoff, kalt NAD, som er gunstig for nervecellenes energiomsetning og overlevelse. Resultatene fra denne studien vil hjelpe oss videreutvikle NR til en behandling for Parkinsons sykdom.

 • N-DOSE skal rekruttere totalt 80 pasienter med Parkinsons sykdom fra hele Norge.

 • Pasienter som er nydiagnostiserte, eller som har hatt diagnosen i flere år kan delta, forutsatt at de oppfyller enkelte kriterier.

Studien har ikke startet ennå. Estimert startdato er september 2022. Det er mulig å signalisere interesse for å delta i studien ved å kontakte studiesykepleier (se kontaktinformasjon under)

Pasienter fra hele Norge kan delta.

Er du interessert i å være med i NO-PARK kan du ta kontakt med studiesykepleier Erika Sheard

STRAT-PARK

STRAT-PARK har som formål å forstå årsakene til Parkinsons sykdom, og å finne ut om pasienter kan deles inn i undergrupper etter bakenforliggende årsak, slik at skreddersydd eksperimentell behandling kan utvikles og testes. STRAT-PARK-prosjektet skal rekruttere totalt 1,500 mennesker med Parkinsons sykdom og 500 friske mennesker fra Bergen, Trondheim, og Canada. Deltakerne vil følges opp regelmessig med medisinske undersøkelser. Friske deltakere er nødvendig å inkludere for å kunne sammenligne mot pasientene og skille mellom Parkinson-relatert variasjon og naturlig forekommende variasjon i befolkningen.

Pasienter og friske personer fra hele Norge kan delta.

Er du eller dine pårørende og bekjente interessert i å være med i STRAT-PARK kan du ta kontakt med ditt nærmeste studiesenter (se under):

 • Bergen:

  • Forskningssykepleier Erika Sheard

  • e-post: erika.veslemoy.sheard@helse-bergen.no

  • telefon: 992 04 028

 • Trondheim: